Vocab

I, m ful و I,m stuffed
من سیرم

اطلاعات

نام:Vocab
تعداد کارت‌ها:106 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:elnaz jahanian
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=12408-2247-5988
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت