Aljadid

видеть
To See
دیدنویدیت

اطلاعات

نام:Aljadid
تعداد کارت‌ها:2 کارت
زبان روی کارت:روسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:سعید نیک اختر
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=12270-1828-10342
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت