روان شناسی شخصیت

نگرش از نگاه یونگ
آمادگی برای عمل یا واکنش در جهت خاص

اطلاعات

نام:روان شناسی شخصیت
تعداد کارت‌ها:8 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:محمدرضا حاجی زاده
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=11514-1293-4191
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت