Kubernetes

اطلاعات

نام:Kubernetes
تعداد کارت‌ها:24 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:ممد ب
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=10688-3284-10559
توضیحات:مفاهیم کوبرنتیز

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت