افعال

입니다
هستم

اطلاعات

نام:افعال
تعداد کارت‌ها:1 کارت
زبان روی کارت:کره‌ای
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=10517-3484-9676
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت