عکس (تاریخ)

کدام نقاشی در غار فون دو گوم است که ابه بروی اون رو نسخه برداری کرده؟
گوزن شمالی

اطلاعات

نام:عکس (تاریخ)
تعداد کارت‌ها:45 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:زهرا رحیم زاده
آدرس:https://bazyad.com/set/public?set=91279-1606-4240
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت