تاریخ

اسلوب پیکرتراشی دو مقوله ی اساسی ....... و ............ است.
کاهشی - افزایشی

اطلاعات

نام:تاریخ
تعداد کارت‌ها:189 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:زهرا رحیم زاده
آدرس:https://bazyad.com/set/public?set=67650-1606-4187
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت