زیر ذره بین

we (pondered) wether we could affrod the trip?
سنجیدیم/فکر کردیم

اطلاعات

نام:زیر ذره بین
تعداد کارت‌ها:235 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:زهرا رحیم زاده
آدرس:https://bazyad.com/set/public?set=66996-1606-4209
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت