نقد

.............. و ..................، از توجه فیثاغورث به ریاضی و موسیقی است.
تصاعد هارمونیک - معدل هارمونیک

اطلاعات

نام:نقد
تعداد کارت‌ها:288 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:زهرا رحیم زاده
آدرس:https://bazyad.com/set/public?set=38811-1606-4185
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت