راهنمای استفاده

راهنمای استفاده از بازیاد

1. از منوی بالا گزینه ی ایجاد جعبه ی جدید را انتخاب کنید.

1.
از منوی بالا گزینه ی ایجاد جعبه ی جدید را انتخاب کنید.

2. فرم مورد نظر را مطابق توضیحات تکمیل نمائید و بر روی ایجاد جعبه ی جدید کلیک نمائید. همچنین در صورتی که کاربر ویژه هستید می‌توانید از منوی بالا بر روی فهرست کلیک نمائید و از جعبه‌های پیش فرض استفاده نمائید.

فرم مورد نظر را مطابق توضیحات تکمیل نمائید و بر روی ایجاد جعبه ی جدید کلیک نمائید. همچنین در صورتی که کاربر ویژه هستید می‌توانید از منوی بالا بر روی فهرست کلیک نمائید و از جعبه‌های پیش فرض استفاده نمائید.

3. پس از آن جعبه ایجاد شده در قسمت جعبه‌های من ظاهر می‌شود. با کلیک بر روی آن وارد جعبه مورد نظر می‌شوید.

پس از آن جعبه ایجاد شده در قسمت جعبه‌های من ظاهر می‌شود. با کلیک بر روی آن وارد جعبه مورد نظر می‌شوید.

4. برای افزودن فلش‌کارت، بر روی افزودن فلش‌کارت کلیک نمائید. و پس از افزودن کارت، وارد مطالعه فلش‌کارت‌ها شوید.

برای افزودن فلش‌کارت، بر روی افزودن فلش‌کارت کلیک نمائید. و پس از افزودن کارت، وارد مطالعه فلش‌کارت‌ها شوید.

راهنمای استفاده از آزمون

1. نحوه افزودن فلش‌کارت‌ها به آزمون: روزانه تعدادی از فلش‌کارت‌ها را آنقدر مرور کنید تا حفظ شوید. پیشنهاد ما این است در روز حداکثر 20 فلش‌کارت را مطالعه و حفظ نمائید. پس از حفظ هر فلش‌کارت آن را به آزمون بیافزایید.

نحوه افزودن فلش‌کارت‌ها به آزمون: روزانه تعدادی از فلش‌کارت‌ها را آنقدر مرور کنید تا حفظ شوید. پیشنهاد ما این است در روز حداکثر 20 فلش‌کارت را مطالعه و حفظ نمائید. پس از حفظ هر فلش‌کارت آن را به آزمون بیافزایید.

2. نحوه استفاده از آزمون: به طور روزانه از حداکثر یکبار پس از مطالعه وارد آزمون شوید و به تمامی سوالات پاسخ دهید. آزمون به این گونه می‌باشد که در صورت پاسخ درست، فلش‌کارت به باکس بعدی منتقل خواهد شد و در روزهای آینده دوباره به آن پاسخ خواهید داد. به طوری که در دوره یک ماهه 5 بار از آن فلش‌کارت آزمون گرفته خواهد شد و در صورتی که هر 5 بار به آن پاسخ درست داده باشید به آموخته‌های شما افزوده خواهد شد و به این معنی می‌باشد که در حافظه ی بلند مدت شما ثبت شده است. در صورتی که پاسخ اشتباه دهید فلش‌کارت در هر باکسی که باشد به باکس در انتظار مطالعه بازگردانده خواهد شد و دوباره باید مرور و حفظ شود تا وارد آزمون شود.

نحوه استفاده از آزمون: به طور روزانه از حداکثر یکبار پس از مطالعه وارد آزمون شوید و به تمامی سوالات پاسخ دهید. آزمون به این گونه می‌باشد که در صورت پاسخ درست، فلش‌کارت به باکس بعدی منتقل خواهد شد و در روزهای آینده دوباره به آن پاسخ خواهید داد. به طوری که در دوره یک ماهه 5 بار از آن فلش‌کارت آزمون گرفته خواهد شد و در صورتی که هر 5 بار به آن پاسخ درست داده باشید به آموخته‌های شما افزوده خواهد شد و به این معنی می‌باشد که در حافظه ی بلند مدت شما ثبت شده است. در صورتی که پاسخ اشتباه دهید فلش‌کارت در هر باکسی که باشد به باکس در انتظار مطالعه بازگردانده خواهد شد و دوباره باید مرور و حفظ شود تا وارد آزمون شود.

روش لایتنر

جعبهٔ لایتنر جعبه‌ای ۶ در ۳۰ سانتیمتری ست که ۵ خانه دارد که اندازهٔ هر یک از آنها بر اساس منحنی فراموشی دو برابر قبلی ست، به صورتی که خانهٔ شمارهٔ یک، ۱ واحد، خانهٔ شمارهٔ دو، ۲ واحد، خانهٔ شمارهٔ سه، ۴ واحد، خانهٔ شمارهٔ چهار، ۸ واحد و خانهٔ شمارهٔ پنج، ۱۶واحد است. می‌توانید آن را بسازید، یا خریداری کنید. هر خانهٔ اصلی با تعدادی «واسط» یا «جداکننده» به قسمت‌های کوچک‌تری تقسیم می‌شود. پس خانهٔ دوم، سوم، چهارم و پنجم، باید به ترتیب به دو، چهار، هشت و شانزده قسمت تقسیم شوند. برای تهیهٔ آنها از مقواهای کلفت رنگی تیره و زیبا به ابعاد ۵٫۵ در ۸ سانتیمتر استفاده کنید، تا بادوام و تمیز بمانند. استفاده از جعبهٔ لایتنر سی‌خانه‌ای با دیواره‌های اصلی بلندتر توصیه می‌شود. فلش‌کارت‌ها برگه‌های کوچکی اند که در یک طرف آنها سؤال (لغت) و در طرف دیگرشان جواب (معنی لغت) نوشته می‌شوند. برای تهیهٔ آنها با تا کردن کاغذ A۴ به دو قسمت، می‌توانید کاغذ A۵ سپس A۶ و در نهایت A۷ به دست آورید که برای این کار مناسب اند. انتخاب دیگر خرید آن‌هاست.

جعبهٔ لایتنر جعبه‌ای ۶ در ۳۰ سانتیمتری ست که ۵ خانه دارد که اندازهٔ هر یک از آنها بر اساس منحنی فراموشی دو برابر قبلی ست، به صورتی که خانهٔ شمارهٔ یک، ۱ واحد، خانهٔ شمارهٔ دو، ۲ واحد، خانهٔ شمارهٔ سه، ۴ واحد، خانهٔ شمارهٔ چهار، ۸ واحد و خانهٔ شمارهٔ پنج، ۱۶واحد است. می‌توانید آن را بسازید، یا خریداری کنید. هر خانهٔ اصلی با تعدادی «واسط» یا «جداکننده» به قسمت‌های کوچک‌تری تقسیم می‌شود. پس خانهٔ دوم، سوم، چهارم و پنجم، باید به ترتیب به دو، چهار، هشت و شانزده قسمت تقسیم شوند. برای تهیهٔ آنها از مقواهای کلفت رنگی تیره و زیبا به ابعاد ۵٫۵ در ۸ سانتیمتر استفاده کنید، تا بادوام و تمیز بمانند. استفاده از جعبهٔ لایتنر سی‌خانه‌ای با دیواره‌های اصلی بلندتر توصیه می‌شود. فلش‌کارت‌ها برگه‌های کوچکی اند که در یک طرف آنها سؤال (لغت) و در طرف دیگرشان جواب (معنی لغت) نوشته می‌شوند. برای تهیهٔ آنها با تا کردن کاغذ A۴ به دو قسمت، می‌توانید کاغذ A۵ سپس A۶ و در نهایت A۷ به دست آورید که برای این کار مناسب اند. انتخاب دیگر خرید آن‌هاست.

نکته: به قسمت آخر هر خانهٔ اصلی قسمت اصلی می‌گوییم و به سایر قسمت‌ها قسمت فرعی

روز اول: در یک طرف کارت‌ها سؤال (لغت) و در طرف دیگرشان جواب (معنی لغت) را بنویسید. سؤال و جواب‌ها را آن قدر مرور کنید تا حفظ شوید. تمامی کارت‌ها را در خانهٔ اوّل (بخش ۱) قرار دهید.

روز دوم: همهٔ سؤال‌های خانهٔ اول را یک‌به‌یک مرور کرده و پاسخ دهید. کارت سوالی را که صحیح پاسخ گفتید به خانهٔ اصلی قسمت دوم ببرید. کارت سوالی را که نادرست پاسخ گفتید به خانهٔ اصلی اول برگردانید.

روز سوم: از خانهٔ دوم قسمت اول شروع کنید. همهٔ کارت‌ها را بدون مرور یک قسمت جلو ببرید. زیرا زمان مرور آنها فرداست، نه امروز.در مورد خانهٔ اول مانند روز قبل عمل کنید.

روز چهارم: از آخرین قسمت خانهٔ دوم شروع کنید: سوال‌های روی کارت‌ها را بخوانید. اگر بلدید کارت را به خانهٔ بعد منتقل کنید. و گرنه آن را از جعبهٔ لایتنر خارج کنید! زیرا برای حفظ شدن بلند مدّت باید کارت یک بار به طور کامل همهٔ خانه‌ها را با موفّقیت طی کند. بدون این که در میان راه با شکست مواجه شود. به همین دلیل بهتر است همواره با تعداد کارت نسبتاً کم و وقت و علاقهٔ کافی حفظ کنید. حال به سراغ قسمت قبلی رفته و همهٔ کارت‌ها را یک خانه بدون مرور به جلو ببرید. اکنون نوبت خانهٔ اوّل است. طبق معمول عمل کنید. در نهایت همهٔ کارت‌هایی را که در اثر فراموشی از جعبه خارج شده‌اند به جعبه باز گردانید.

توجه: نگران خارج شدن کارت‌ها از جعبه نباشید. بلکه خوشحال باشید که به این ترتیب لغت‌هایی را که بلد نیستید بیشتر مرور خواهید کرد و لغت‌هایی را که بلدید کمتر. ضمن این که این بار از پس آنها بر می‌آیید.

روش کلی کار: هر روز از آخرین قسمت شروع کنید. اگر قسمت فرعی ست، برگه‌های آن قسمت را به قسمت بعد منتقل کنید. اگر قسمت اصلی ست، برگه‌های آن قسمت را بردارید و از خود بپرسید. آنهایی را که بلدید به قسمت بعد منتقل کنید. آنهایی را که بلد نیستید از جعبه خارج کنید. اگر این آخرین قسمت است و قسمتی بعد از آن نیست، آفرین! زیرا شما موفّق شده‌اید این لغت‌ها را به خاطر بسپارید. حال به سراغ قسمت قبل از آن بروید و همین کارها را برایش انجام دهید. آنقدر ادامه دهید تا به قسمت اوّل برسید. پس از پایان جابجا کردن همهٔ قسمت‌های فرعی و مرور همهٔ قسمت‌های اصلی (که حدّاکثر ۵ تا در یک روز اند، لغت‌هایی را که از جعبه خارج شده‌اند با تکرار و کاربرد و روش‌های دیگر به خوبی حفظ کنید و به خانهٔ اول بیفزایید. حال اگر مایلید برگه‌های جدیدی را که نوشته‌اید وارد جعبه کنید، آنها را هم حفظ کرده و به خانهٔ اول بیفزایید.

منبع: ویکی پدیا