روزنامه

to get started
آغاز شدن

اطلاعات

نام:روزنامه
تعداد کارت‌ها:646 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:زبان
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:مدیر سایت
آدرس:
توضیحات:لغات و افعال جمع آوری شده از روزنامه ها

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت