زبان تخصصی کامپیوتر سوم

کارتی موجود نیست

اطلاعات

نام:زبان تخصصی کامپیوتر سوم
تعداد کارت‌ها:10 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:زبان
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:علی احمدی
آدرس:
توضیحات:زبان سوم کامپیوتر فنی و حرفه ای

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت