فارسی دوم دبیرستان

اَبرش
اسبی که بر اعضای او نقطه ها باشد؛ در این جا مطلق اسب منظور است  

اطلاعات

نام:فارسی دوم دبیرستان
تعداد کارت‌ها:354 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:هنر و ادبيات
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:مدیر سایت
آدرس:
توضیحات:مجموعه لغات کتاب فارسی دوم دبیرستان

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت