125 واژه ضروری

abhor
نفرت داشتن از

اطلاعات

نام:125 واژه ضروری
تعداد کارت‌ها:125 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:زبان
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:مدیر سایت
آدرس:
توضیحات:125 واژه ضروری که باید بدانیم !!!

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت