فهرست جعبه‌ها

نتایج

لغات کامپیوتر و IT

انگلیسی به فارسی 519 کارت

رایگان

لغات SAT

انگلیسی به انگلیسی 499 کارت

رایگان

مجموعه کامل GRE

انگلیسی به انگلیسی 4759 کارت

رایگان

97 فعل پر کاربرد فرانسوی

فرانسوی به انگلیسی 97 کارت

رایگان

واژه نامه 1300 واژه

انگلیسی به فارسی 1300 کارت

رایگان

لغات مقدماتی آلمانی

آلمانی به انگلیسی 2113 کارت

رایگان

ریاضی

انگلیسی به فارسی 100 کارت

رایگان

478 واژه

انگلیسی به فارسی 478 کارت

رایگان

626 لغت متداول ایتالیایی

ایتالیایی به انگلیسی 626 کارت

رایگان

1045 لغت پر کاربرد اسپانیایی

اسپانیایی به انگلیسی 1045 کارت

رایگان

1100 واژه GRE

انگلیسی به فارسی 1089 کارت

رایگان

لغات مقدماتی فرانسوی

انگلیسی به فرانسوی 439 کارت

رایگان

اصطلاحات GMAT

انگلیسی به انگلیسی 429 کارت

رایگان

989 واژه

انگلیسی به فارسی 989 کارت

رایگان

فارسی سطح 300

فارسی به انگلیسی 425 کارت

رایگان

1000 واژه پر کاربرد روسی

روسی به انگلیسی 1000 کارت

رایگان

فارسی سطح 200

فارسی به انگلیسی 492 کارت

رایگان

اعداد در زبان فرانسوی

فرانسوی به انگلیسی 34 کارت

رایگان

لغات پیشرفته فرانسوی

فرانسوی به انگلیسی 391 کارت

رایگان

کشاورزی

انگلیسی به فارسی 163 کارت

رایگان